Αρχειακό υλικό

Ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα αυτή, είναι η ανάγκη να προβάλουμε το υλικό που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας για την ιστορία του σχολείου μας. Πολλοί δάσκαλοι, γονείς και φίλοι, πρόσφεραν πολύτιμο φωτογραφικό υλικό, το οποίο, δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθεί όλο, στο βιβλίο που εκδόθηκε, λόγω υπέρβασης του αριθμού των σελίδων, που είχε αρχικά υπολογιστεί. Αυτό το υλικό, θα το αναρτήσουμε σταδιακά, προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος, να μπορεί να το αναζητήσει και να το δει.

Η διάσωση και προβολή της τοπικής ιστορίας είναι ένας από τους στόχους του Σχολικού Συνεταιρισμού. Εκτός από τις φωτογραφίες, έχουμε στη διάθεσή μας και βίντεο από σχολικές εκδηλώσεις παλαιότερων χρόνων, καθώς και έγγραφα, που αφορούν τη σχολική ζωή και μπορούν να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για το παρελθόν.

Στην προσπάθεια αυτή, καλούμε όλους όσους έχουν αντίστοιχο υλικό, να το προσφέρουν στον Σχολικό Συνεταιρισμό, για να αναρτηθεί.