Αρχειακό υλικό - Έγγραφα

 

ΦΕΚ 253/1959. Ίδρυση 5ου Δημ. Σχολείου Κορυδαλλού 

ΦΕΚ 296/1970. Σχέδιο και καθορισμός οικοπέδου για την ανέγερση του 5ου Δημ. Σχολείου Κορυδαλλού